Chia sẻ Flatsome element by Miliweb

  • Được đăng bởi Miliweb

  • 22 Tháng Một, 2024

Xin chào mọi người, chào mọi người đến với Miliweb !

Nay mình xin chia sẻ cho các bạn plugin do mình tự viết và phát triển, mặc dù mình đã up khá lâu lên thư viện Plugin WordPress nhưng do quá nhiều plugin review nên đã hơn 100 ngày vẫn chưa được duyệt nên hôm nay e tạm share bản tự động cập nhật cho anh em dùng tạm.

Chia sẻ Flatsome element by Miliweb

Các Element của Miliweb Flatsome Addon

1. Counter Box
Thay vì khách hàng và dev dùng <span class=”count-up”></span> thì element này tích hợp sẵn vào element dễ dàng thêm tiêu đề, văn bản và hình ảnh một cách dễ dàng, phần hình ảnh có thể sử dụng Svg và có thể đổi màu tuỳ ý.

Chia sẻ Flatsome element by Miliweb

2. Button style

Về button style sẽ có 19 style tuỳ chọn gồm các thành phần như button element mặc định của flatsome nhưng style sẽ có sẵn

DEMO THAM KHẢO

Style 1 Style 2 Style 3 Style 4 Style 6 Style 7 Style 8 Style 9 Style 10 Style 11 Style 12 Style 13 Style 14 Style 15 Style 16 Style 17 Style 18 Style 19
Download Plugin
Chia sẽ bài viết:

Bài viết liên quan